Skip to main content

PURGER TIBOR: Az otthonról írok, itthonról haza

Vita 26. Maj 2016.
3 mins olvasmányok

Válasz Németh Zoltánnak a távolból

Németh Zoltán, a Magyar Szó főszerkesztő-helyettese és egykori sajtószabadság-aktivistája elutasította válaszjegyzetem közlését a napilap véleményrovatában rólam megjelentekkel kapcsolatban. (A szóban forgó válaszjegyzet az Autonómián olvasható Parlagi töviskertészet címmel – a szerk. megj.) N.Z. ugyanakkor egy trollportálon, az említett szakmai és politikai funkcióhoz méltatlanul, gúnyolódott és rágalmazott meg anélkül, hogy az én (kényszerből az Autonómián közölt) jegyzetemre hivatkozna. Minthogy az eredeti téma, a vajdasági magyarság érdekképviselete túl komoly ahhoz, hogy a (magyartalanul vesszőtlen) Jó Reggelt[,] Vajdaság[!] stílusában jópofizzunk róla, itt csak alapvető csúsztatásokra hívom fel a figyelmet.

  1. N.Z. felrója, hogy a „távolból” hozzászólok az otthoni vitákhoz – noha a Magyar Szóban név szerint meg lettem szólítva. Teszi ezt, miközben az általa szolgált párt és vezére szintén külső hatalmat meglovagolva üget a szebb jövő felé. Teszi ezt, miközben éppen az a külhatalom avatta hivatalosan is világnemzetté a magyart – amivel bizony nemcsak szavatolt szavazatok járnak, hanem a hozzászólás szabadsága is. Ki tilthatja meg bárkinek, hogy szülőföldjét is otthonának tekintse!?
  2. N.Z., nyilván személyes tapasztalatok alapján, képtelen elképzelni, hogy valaki „kisebb vagy nagyobb csoportérdekek által [NE legyen] vezérelve”. Hogy valakinek legyen saját, független vezér-elve.

Javaslom a képzelőerő fejlesztését és a logikai gyakorlatokat. Ha ugyanis N.Z. azt szeretné, hogy ne szóljak bele az otthoni ügyekbe, akkor ezzel azt is elismeri, hogy nem lehet ott személyes érdekem. Mert ha lenne, akkor nyilván bele is szólhatnék saját érdekeim alakulásába. De ha szerinte nem lehetek érdekelt az otthoni életben, akkor viszont nyilvánvalóan érdek nélkül „szólok bele”. Bukfenc.

Amikor még Németh Zoltán is a sajtószabadságot féltette: A Magyar Szó munkatársainak tüntetése "Vajdaság főszerkesztője”, Radoman Božović ellen. (A szerző ismeretlen. Megjelent Fodor István: Magyar Szó − Hét évtized c. könyvében, 2014.)
Amikor még Németh Zoltán (középen) is a sajtószabadságot féltette: A Magyar Szó munkatársainak tüntetése “Vajdaság főszerkesztője”, Radoman Božović ellen. (A szerző ismeretlen. Megjelent Fodor István: Magyar Szó − Hét évtized c. könyvében, 2014.)
  1. N.Z. lerója hódolatát a vajdasági magyarság pártszentháromsága előtt. Szerinte Ágoston András, Kasza József és Pásztor István mindhárman „a maguk idejében jól, a lehetőségekhez mérten mondhatom, kiválóan” képviselték érdekeinket.

Nos, kétségtelenül vannak érdemeik. Csakhogy a másodiknak meg a harmadiknak még 1994-ben elege lett az első parancsuralmából. A második 2007-ben az első pártjának az összejövetelén jelentette be lemondását – és nem a sajátjáén. A harmadik először tiszteletbelivé tette, majd kirúgta a másodikat. Az idén meg választási koalícióra lépett az elsőnek a második pártjával – annak ellenére, hogy az első sokáig a harmadik legádázabb ellensége volt. Sőt, az első, most a naftalinból előhúzva, nemcsak a harmadik által kirúgottak számlájára ironizált, hanem burkoltan magának a harmadiknak is beszólt. Sokáig mindhárman elutasították a vajdasági kérdések „internacionalizálását”, most viszont a harmadik fűnek-fának, egész Európának bevádolta saját volt munkatársait. „Kiválósági” sorozat a javából.

  1. N.Z. megpróbálja leleplezni az MNT-s majorizáció helyett kompromisszumkeresést célzó javaslataimat: „[A] leszavazás csak 2014-ig volt jó megoldás, hogy csak néhány példával emlékeztessek: a Józsa-féle MNT-ben háromlábúvá tett és anyagilag tönkre vágott Magyar Szó, helységnevek, a Korhecz-féle MNT-ben izomból megválasztott zentai iskolaigazgatók…”.

Annak idején mindkét MNT-korszak egyes döntéseit bíráltam, mégis korrektül tudtunk kommunikálni a vezetőkkel – de ez mellékes. Sokkal érdekesebb, hogy N.Z. kihagyta a felsorolásból a Korhecz-féle MNT-nek azt a szintén „izomból” hozott döntését, amivel napilapunk előző főszerkesztőjét leváltotta. Talán csak nem azért, mert anélkül most Németh Zoltán sem lenne helyettes?

  1. N.Z. amúgy „mellesleg”, de valójában fő vádpontként aláhúzva, nyerészkedéssel rágalmaz meg: „az MNT által felújított, bebútorozott, majd ugyancsak az MNT által esetleges vendégek számára bérbe vett ház, ami mellesleg éppen Purger Tiboré. Ezt egyébként a VMDK képviselője és a párt alelnöke az új, Hajnal-féle (állítólag nem demokratikus) MNT ülésein 2014/15-ben többször megfogalmazta, kérdés formájában is, hogy mi szükség volt erre a házfelújításra, berendezésre és bérlésre?”

N.Z. ügyesen próbálja magánrágalmát nyilvános váddá emelni, ám fittyet hány a szerződésre, netán nem is vette a fáradságot, hogy belekukkantson. Az ÁLTALAM bebútorozott szabadkai félház („Bérbeadó kijelenti, hogy a bérleményt a látott állapotban, a benne levő vagyontárgyakkal adja bérbe” – áll az okiratban) használatáról ugyanis NULLA DINÁROS bérleti szerződést kötöttem a Nemzeti Tanáccsal („Szerződő felek megállapodtak, hogy a bérlő bérleti díjat a Bérbeadónak nem fizet”), MIUTÁN a nedves falakat saját költségemen elszigeteltettem és kifestettem, a nyílászárókat mázoltattam. Hogy az MNT fél évig mit csinált a házzal, azt nem tudhatom; viszont 2015 januárjában – politikai nyomásra – szerződésszegési kísérletet tett, ráadásul visszamenőleges hatállyal.

N.Z. azt próbálja elhitetni, hogy nemcsak távolról okoskodom, hanem még élősködöm is népünkön. Sokan tudják viszont – egykori sztárriporterként Németh Zoltán is tudhatná –, hogy ez távolról sem igaz. Másik két, otthon örökölt ingatlanunkat SZINTÉN INGYENESEN használja – immár tíz éve, szívet melengető eredményekkel – egy ifjúsággal foglalkozó laikus-katolikus szervezet, illetve egy magyar tehetséggondozó oktatási intézmény.

Ennyit az alaptalan rágalmakról és az álnevek mögé bújó trollportál meg a kezdőbetűs szerző – legújabb önbecézésével: Deutsche Sultan – szavainak hiteléről.

(Autonómia)