CZÉRNA Ágnes: Engedelmet kérünk most a mulattatásra!*

Avagy a Tanyaszínház színházesztétikai arculatának a vándorszínház történeti kontextusában való áttekintése Hajnal Jenő és tsai a Kazimír és Karolina betiltását „megalapozó” kifogásainak és kívánalmainak tükrében