Skip to main content

BOZÓKI ANTAL: Nem sérültek a (nemzeti) kisebbségi jogok?

Vendégszöveg 06. Dec 2017.
3 mins olvasmányok

Tizenkét magyar tannyelvű középiskolai szakkal lett szegényebb a délvidéki magyar nyelvű oktatás

A szabadkai Svetozar Marković Gimnáziumban november 13-án[1] megszűnt a magyar tannyelvű társadalmi-nyelvi második osztály.

Tavaly az oktatási minisztérium jóváhagyta, hogy a szabadkai gimnáziumban négy fővel megnyíljon ez a magyar társadalmi-nyelvi szak. „Ez az osztály a tanév végére öt főre bővült. Az iskola annak rendje és módja szerint augusztus 14-én elküldte a kérvényt a minisztériumnak, amit a Magyar Nemzeti Tanács, a jogi keretek között, kötelességének és lehetőségeinek megfelelően támogató levéllel látott el. […] A minisztérium szeptember 20-án hozta meg a döntést, miszerint ezt a szakot megszünteti, de nem értesítette erről az iskolát, egészen november 6-ig.”[2]

A döntés tehát akkor született, miután már elkezdődött az új tanév.

Az öt diák közül egy még a döntés előtt kiiratkozott az iskolából, egy a döntést követően úgy határozott, hogy a Kosztolányi Dezső Tehetséggondozó Gimnáziumban, hárman pedig, hogy a természeti szakon folytatják tanulmányaikat.[3]

A Svetozar Marković Gimnázium „társadalmi-nyelvi szakának megszűnésével nem ’csak’ a szakon tanuló gyermekeket rövidítették meg, akik nem akkora óraszámmal tanulják majd a nyelveket és a történelmet, mint amekkorával a választott szakon tanulták volna. Az osztály beszüntetése automatikusan óraszámcsökkenést is jelent, vagyis azok a tanárok, akik ebben az osztályban előadtak volna, jóval kevesebb munkával rendelkeznek majd az előttünk álló három évben. Hiszen ebből a szakból most nem lesz harmadik és bizony nem lesz érettségiző osztály sem.”[4]

Vicsek Annamária, a Vajdasági Magyar Szövetség államtitkára most mégis azt nyilatkozta a sajtónak, hogy az osztály megszűnése „nem egy kisebbségellenes intézkedés, hiszen amikor kis létszámú osztályról van szó, a minisztérium részéről sokkal nagyobb a nyitottság”.[5] – Magyar osztályba lettek átirányítva, nem sérültek a kisebbségi jogok sem – tette hozzá.[6]

Azt viszont Vicsek már nem mondta, hogy két különböző szakirányú osztályról van szó. „Semmiféleképp nem vették figyelembe az érdekeinket és azt, hogy ez nekünk milyen nehéz lesz, teljesen megváltoztatni a tanulásunk irányát” – nyilatkozta Csekity Szemesi Bence, a megszűnt osztály tanulója.[7]

A Magyar Nemzeti Tanács ülésén is szó esett a témáról. Az MNT kiállt az osztály megtartása mellett, de az oktatási minisztérium nem változtatott a döntésén.[8] Magyarán, semmibe vette a testület álláspontját!

– Az osztály bezárása az iskola presztízsét is rontja. A jövő szempontjából is káros, hisz a szülők, amikor a pályaválasztásról lesz szó, félve választják majd e gimnázium társadalomtudományi–nyelvi tagozatát, hisz egyszer már megtörtént, hogy összevonták az osztályt a természettudományi-matematikai osztállyal – mondta Petkovics Márta, az MNT Végrehajtó Bizottságának tagja.[9]

Hogyan is néz ki a minisztérium „nyitottsága” a kis létszámú (nemzeti kisebbségi) osztályok iránt a gyakorlatban? A minisztérium ezeknek az osztályoknak a megnyitásával évekre visszamenőleg – az utolsó pillanatokig – bizonytalanságban tartja a magyar diákokat és szülőket. Ez történt az idén is:

A korábban elutasított 13 magyar tannyelvű középiskolai szak közül az oktatási minisztérium a nyáron hármat mégis jóváhagyott, vagyis három olyan magyar tannyelvű középiskolai szak esetében döntött az utólagos jóváhagyás mellett, amely szakok megnyitását előzőleg nem támogatta. Ezek közé tartozott a szabadkai Svetozar Marković Gimnázium társadalmi-nyelvi szaka, a szabadkai Vegyészeti-technológiai Iskolában a gyógyszeripari-technikus szak és a futaki Mezőgazdasági Iskola és Kollégium mezőgazdasági-technikus szaka. Nem változtatta meg viszont döntését három zentai, három szabadkai, és az egy-egy adai, magyarkanizsai, törökkanizsai és nagybecskereki szakkal kapcsolatban, így az iskolák kérvényét elutasította.[10]

Az utólag jóváhagyott három magyar tannyelvű középiskolai szak közül először a futaki mezőgazdasági középiskolában „nem indult magyar tagozat”, mivel a megnyitás körüli bizonytalanság miatt „csak két diák jelentkezett”.[11] November 13-án pedig a Svetozar Marković Gimnázium társadalmi-nyelvi szaka is megszűnt. És a szerzett jogok intézménye?

Tizenkét magyar tannyelvű középiskolai szakkal lett tehát szegényebb a magyar nyelvű oktatásunk. Lehet-e ennek ismeretében azt mondani, hogy „nem sérültek a (nemzeti) kisebbségi jogok”? Ezt csak egy jól fizetett állami-/párthivatalnok mondhatja!

Az oktatási államtitkár ugyanannak a pártnak (a VMSZ-nek) a tisztségviselője, amelyik az MNT döntő többségét is adja. Mégis a minisztérium álláspontját védelmezi! A közösségi érdekkel szemben.

(bozokiantal.blogspot.rs/)


[1] Tanév közben szüntették meg az osztályt. https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/tanev-kozben-szuntettek-meg-az-osztalyt, 2017. november 21.

[2] Tómó Margaréta: Volt-nincs osztály. https://hu.autonomija.info/tomo-margareta-volt-nincs-osztaly/, 2017. november 21.

[3] Uo.

[4] Uo.

[5] m. k.: Eleve kevesen voltak. Magyar Szó, november 23. 9.

[6] Uo.

[7] Lásd az 1-es alatti írást.

[8] Uo.

[9] m. k.: Tanév közben szűnt meg az osztály. Magyar Szó, 2017. november 23. 9.

[10] Részletesebben lásd: Tizenháromból három jóváhagyott magyar tannyelvű szak. Szabad Magyar Szó,

http://szabadmagyarszo.com/2017/06/17/tizenharombol-harom-jovahagyott-magyar-tannyelvu-szak/, 2017. június 17.

[11] CS. K., CS. V., O. B.: Magyartalanítás a futaki iskolában. Családi Kör 2017. szeptember 14. 9.