Skip to main content

Nem korrekt? Válaszok a levélszavazással kapcsolatos gyakori kérdésekre

FÓKUSZBAN 31. Mart 2022.
5 mins olvasmányok

Sok a zavar a határon túliak szavazásával kapcsolatban, a szavazási iratok összegyűjtésében „segédkező” vajdasági politikai és civil szervezeti szereplők kommunikációja pedig nem mindig egyértelmű. Ezek a válaszok a legfontosabb kérdésekre, egyben forró vonalat is létesítünk az esetleges választási visszaélések bejelentésére.

Kettős állampolgár vagyok, de nem regisztráltam március 9-ig a választói névjegyzékbe. Szavazhatok-e?

Nem, hacsak egy korábbi választás alkalmával nem regisztrált a választói névjegyzékbe. Ez így bonyolultan hangzik, ezért bővebben kifejtjük: a magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgárok akkor vehetnek részt a soron következő országgyűlési választásokon, ha a szavazást megelőző 25. napig (ez ebben az esetben 2022. március 9.) kérték felvételüket a központi névjegyzékbe.

A sikeres regisztráció 10 évig érvényes. Amennyiben a választópolgár leadja levélszavazatát, adatmódosítással él, vagy kéri regisztrációja meghosszabbítását, újabb tíz évig marad érvényes a regisztráció.

Nem emlékszem arra, hogy a közelmúltban regisztráltam volna, mégis kaptam szavazási levélcsomagot. Mi ennek az oka?

Ennek a valószínű oka az, hogy valamikor már kérte a felvételét a központi névjegyzékbe – ez a regisztráció ugyanis 10 évig érvényes. Amennyiben a mostani választásokon leadja levélszavazatát, adatmódosítással él, vagy kéri regisztrációja meghosszabbítását, a regisztráció újabb tíz évig marad érvényes.

Megváltozott a lakcímem, de március 9-éig nem módosítottam a címemet. Hova érkezik a szavazási levélcsomagom?

A Nemzeti Választási Iroda arra a címre küldi a szavazási levélcsomagot, amelyet a regisztrációs kérelemben megjelölt. Ez lehet a saját lakcíme vagy bármilyen más cím (ebben az esetben a levélcsomagot postai úton kapja meg), valamelyik külképviselet címe vagy egy magyarországi helyi választási iroda. Az űrlap és a kitöltési útmutató a külképviseletekkel és a helyi választási irodák listájával itt elérhető.

Módosíthatja a szavazólap átvételének címét vagy értesítési címét, az ehhez kapcsolódó kérelem kitölthető és beadható levélben vagy online.

Mi a különbség az értesítési cím és a szavazási levélcsomag átvételének címe között?

Az értesítési cím azt a címet jelenti, amelyen keresztül az NVI a határozatát, illetve az egyéb döntését közli a választópolgárral. Postai cím mellett e-mail-cím, illetve faxszám is megadható értesítési címként, azonban ezt megadni nem kötelező.

A szavazási levélcsomag átvételének címe az a cím, ahova a választópolgár a szavazási levélcsomag postai úton való megküldését kéri. Ez lehet a választópolgár lakcíme, bármilyen más cím, vagy annak a kijelölt külképviseletnek/településnek a megjelölése, ahol a szavazási levélcsomagot személyesen át kívánja venni (lásd az előző kérdésre adott választ).

Magyarországi lakcímem van, de nem fogok Magyarországon tartózkodni a választás napján.

Minden nagykorú magyar állampolgár, aki a lakcímnyilvántartásba bejelentett magyarországi lakóhellyel rendelkezik, automatikusan felkerül a lakóhelye szerinti szavazókör névjegyzékére.

Azok a magyarországi állandó lakcímmel rendelkező magyar állampolgárok, akik nem tartózkodnak az országban a választás napján, a külképviseleteken szavazhatnak. Ehhez azonban március 25-ig át kell jelentkezni a valasztas.hu oldalon.

Valamelyik külképviseletet adtam meg a szavazási levélcsomag átvételére. Hogyan és mikor vehetem át?

A levélcsomagot 2022. március 19-től április 2-ig veheti át a külképviseleteken, illetve a Külképviseleti Választási Irodákban Kolozsváron, Csíkszeredában, Szabadkán, Beregszászon, Ungváron minden nap 6.00 órától 22.00 óráig.

A levélcsomagokat továbbá át lehet venni a kijelölt határmenti településeken valamint az országgyűlési egyéni választókerületi székhelyeken. Ezek listája, címe itt megtalálható.

Milyen iratok szükségesek a levélcsomag átvételéhez?

A szavazási levélcsomag kizárólag a jegyzéken szereplő választópolgárnak adható át, meghatalmazottnak, közvetítőknek nem. Az átvételhez a választópolgárnak érvényes fényképes igazolvánnyal igazolnia kell személyazonosságát.

Amennyiben a nem magyar hatóságok által kiállított igazolványon és az átvételi jegyzéken szereplő személyes adatok eltérnek, úgy az eltérés tisztázása érdekében további dokumentumok (pl. lakcímkártya) bemutatása válhat szükségessé.

Mi történik, ha valamiért nem tudom átvenni a csomagot? Mi lesz a csomag további sorsa?

Nem tudjuk. Ezt a kérdést feltettük a Nemzeti Választási Irodának, azonban ezidáig nem kaptunk választ.

Postán kaptunk egy levélcsomagot, aminek nincsen gazdája (például egy olyan családtag nevére érkezett, aki időközben elhunyt). Ezzel mi lesz, vissza kell küldjem?

Igen, vissza kell küldeni a Nemzeti Választási Iroda címére. Elhunyt személy nevében szavazatot leadni a hatályos jogszabályok alapján bűncselekmény. Amennyiben a külképviseletek tudomást szereznek a halálesetről, eljárást kezdeményeznek.

Mi történik, ha ezt a gazdátlan levélcsomagot kitöltöm és elküldöm?

Az azonosító nyilatkozat hamis adatokkal való kitöltése okirathamisításnak minősül, ami bűncselekmény.

Kaptam levélcsomagot, de mégsem akarok szavazni, és nem akarom, hogy visszaéljenek vele. Mit tegyek?

Küldje vissza a Nemzeti Választási Iroda címére.

Hogyan szavazzak?

Első lépésben ki kell tölteni a szavazólapot, majd azt be kell tenni a belső (kicsi) borítékba, ezt a borítékot le kell zárni. Ezután ki kell tölteni az azonosító nyilatkozatot a magyarországi iratain szereplő adatokkal (név, születési hely és idő, személyi azonosító vagy a személyazonosságot igazoló hatósági igazolvány számát), majd azt alá kell írni.

A belső borítékot és az azonosító nyilatkozatot a válaszborítékba kell helyezi, majd azt le kell zárni. Ha a levélcsomag részeként kapott válaszboríték megrongálódik, bármilyen más boríték megfelel.

Hogyan ellenőrzik a szavazási iratokat?

Az NVI az azonosító nyilatkozat adatai alapján ellenőrzi, hogy a szavazatot beküldő szerepel-e a névjegyzékben, a nyilatkozaton feltüntetett adatai teljes körűen (betűről betűre) megegyeznek-e a névjegyzékben nyilvántartott adataival, valamint azt, hogy nem adott-e már le levélben egy másik szavazatot is.

Mikor érvénytelen a szavazatom?

A szavazat több ok miatt lehet érvénytelen:

a) a válaszboríték nincs lezárva,

b) a válaszborítékból hiányzik az azonosító nyilatkozat vagy a belső boríték,

c) a válaszborítékban – ugyanazon választáson – több belső boríték van,

d) a belső boríték nincs lezárva,

e) a nyilatkozat hiányosan tartalmazza a választópolgár adatait, vagy nem tartalmazza a választópolgár aláírását,

f) a polgár nem szerepel a levélben szavazók névjegyzékében,

g) a választópolgár már leadott érvényes szavazási iratot,

h) a szavazási irat elkésett.

Nem eredményezi a szavazási irat érvénytelenségét, ha

a) a szavazási irat nem a Nemzeti Választási Iroda által megküldött külső borítékban van,

b) a válaszboríték kis mértékben sérült, de sem abba betenni, sem abból kivenni iratot nem lehet, valamint az azonosító nyilatkozaton, illetve a szavazólapon szereplő kitöltött adattartalom a válaszboríték felbontása nélkül nem megállapítható.

Pártok, polgármesteri hivatalok, civil szervezetek munkatársai felajánlották, segítenek kitölteni a szavazási iratokat. Ez rendben van?

A segítségnyújtás kitöltéskor nem törvénytelen, azonban a szavazás titkosságának a megőrzése szempontjából aggályos. Mi azt ajánljuk, utasítsa vissza ezt a segítségnyújtást, ha ez lehetséges.

Mikor és hol kell leadni a levélcsomagot?

A levélcsomagot fel lehet adni postán (bárhonnan ingyen) a Nemzeti Választási Iroda címére, úgy, hogy az április 3-án 19 óráig megérkezzen.

Feladhatja még a külképviseleteknek címezve 2022. március 19-től április 2-ig, illetve a levélcsomagot személyesen is elviheti a külképviseletekre (Kolozsváron, Csíkszeredában, Bukarestben, Szabadkán, Beregszászon, Ungváron), valamint az erre kijelölt magyarországi polgármesteri hivatalokba.

A külképviseleteken nem csak azok adhatják le a válaszborítékot, akik ott vették fel a szavazási levélcsomagot. A válaszborítékot személyazonosság ellenőrzése nélkül bárki bedobhatja az urnába. Nem szabályellenes, ha valaki több válaszborítékot ad le.

Továbbá a válaszboríték leadható Magyarországon a 97 egyéni választókerületi székhelyen is, a szavazás napján 6-19 óra között.

Rábízhatom harmadik személyre (egyházra, polgármesteri hivatalra, civil szervezetre stb.) a kitöltött levélcsomag eljuttatását az NVI-hez?

Nem szabályellenes harmadik személyre, politikai pártra, civil szervezetre bízni a kitöltött levélcsomagot, azonban mi ezt nem javasoljuk. A legbiztosabb, ha személyesen juttatja el azt akár egy külképviseletre, akár postázza azt a Nemzeti Választási Iroda címére.

Tudják-e ellenőrizni azt, hogy kire szavaztam, anélkül hogy kibontanák a nagy borítékot?

Amennyiben a nagy boríték sértetlen, a szavazás titkossága nem sérül.

Nem szeretnék közvetítőt köztem és a magyar hatóságok között. Hogyan járjak el?

Ez esetben a megoldás személyesen bevinni a válaszborítékot a legközelebbi külképviseletre, vagy pedig elviheti Magyarországon valamelyik választókerületi székhelyre.

Nem szeretném a román vagy szerb postával küldeni a csomagot. Mit tehetek?

Ez esetben a megoldás személyesen bevinni a válaszborítékot a legközelebbi külképviseletre, vagy pedig elviheti Magyarországon valamelyik választókerületi székhelyre. Ezek címe itt megtalálható.

Azt hallottam, hogy határon túliként a szavazatom „kevesebbet ér”. Ez mit jelent pontosan?

A magyarországi lakóhelyre bejelentett választópolgárok egyéni jelöltre és pártlistára is szavazhatnak, míg a magyarországi lakóhely nélküliek kizárólag listára. Ez azért van, mert a magyarországi lakóhely nélkül szavazók nem juttatnak be közvetlenül egyéni választókerületi képviselőt a parlamentbe, hiszen nincsen saját választókerületük. Magyarországon 106 egyéni választókerület van, ahol közvetlenül választanak képviselőt a választópolgárok. A további 93 képviselő pártlistáról kerül be.