Skip to main content

Mozgalmas változások a VMSZ-közeli médiában

FÓKUSZBAN 28. Avg 2015.
3 mins olvasmányok

Hogyan lett a „VMSZ hetilapjából” a „Magyar Mozgalom szócsöve”?

A Vajdasági Magyar Szövetség politikáját nyíltan bíráló Magyar Mozgalom megalakulásáról címoldalon számol be augusztus 26-i számában a korábban elkötelezett pártlapként aposztrofált Hét Nap. A borítón lévő kottaállványon az MM partitúrája látható. Vajon ezentúl ők dirigálnak a hetilapnál?

Nyitottságra és minőségi változásra van szükség a Hét Napnál – mondja László Edit igazgatónő, aki egyszerre beszél a hetilap generáció- és arculatváltásáról. „Nem mindig kellemesek az ilyen változások, időközben az újságírás profilja is átalakult, megváltoztak az olvasói igények, és nyilván követni kell az idők szavát” – nyilatkozta a hetilap igazgatónője.

László Edit elmondása szerint támogatja Tomek Viktor főszerkesztő döntéseit, objektívebbnek és fiatalosabbnak látja a lapot, hozzátéve azonban, hogy az újságírókkal szemben is magasabb elvárásokat kellene támasztani, a szakmai hiányosságokat orvosolni kell, és minőségileg is tovább kell fejleszteni a hetilapot.

László Edit cáfolta, hogy mindeddig politikai nyomás alatt állt volna a Hét Nap, elismerte azonban, hogy

érkezett felsőbb körökből elmarasztaló telefonhívás, de sosem politikai vonatkozású ügyek kapcsán.

A hetilap médiapiaci helyzetét nagyon bizonytalannak látja a Hét Nap igazgatója, aki átfogó vajdasági piackutatást sürget, illetve bízik abban, hogy a legnagyobb bevételi forrást jelentő tartományi és köztársasági támogatás a nemzetközi kisebbségvédelmi törekvések hatására továbbra is megmarad, valamint a nemzeti tanácsok tulajdonában lévő újságokat a jövőben is elkerüli a médiaprivatizáció.

TELEFONOK A VMSZ-BŐL, MNT-BŐL

Tóth Lívia főszerkesztő-helyettes, aki egyben a Vajdasági Magyar Újságírók Egyesületének elnöke is (és nem mellesleg a Magyar Mozgalom alapító tagja – a szerk. megj.), cáfolta, hogy a Hét Nap valaha is pártújság lett volna. Szerinte most csupán arról van szó, hogy megszűnt a korábban a vajdasági magyar közéletet jellemző egyszólamúság, és olyanok is hallatják a hangjukat, akik eddig a háttérből figyelték az eseményeket. A főszerkesztő-helyettes egyértelműnek tartja, hogy a most megalakult, egyelőre fajsúlyosnak ígérkező MM civil szervezet megalakulásáról beszámol a lap, és a továbbiakban is követi majd a részben jelenlegi, részben korábbi vezető politikusokból és civilekből álló mozgalom tevékenységét.

Tóth Lívia nem érti a „Hét Nap körüli felhajtást”, mint fogalmazott: korábban sem tartották magukat a VMSZ újságának, ez csak egy címke, amivel ellátták a lapot azok, akik nem is olvasták. Hozzátette: nem a Magyar Mozgalom megalakulásával kezdődött a Hét Nap arculatváltása; fiatalodott a szerkesztőség és tartalmilag is gazdagodott a hetilap. Emellett jövőre 70 éves az újság, a régi újságírók megalapozták azokat a hagyományokat és értékeket, amelyeket nem akarnak ezután se sutba dobni, viszont lépést akarnak tartani a korral.

Tóth Lívia elismerte, hogy utólagos telefonok érkeztek mind a VMSZ, mind a Magyar Nemzeti Tanács részéről, de nem tiltottak le egyetlen cikket sem – hiszen akkorra azok már megjelentek.

Mint a vajdasági magyar újságírók érdekképviseletének (VMÚE) elnöke rámutatott: ugyan jogi képviseletet nem tudnak biztosítani az esetleges cenzúrát, nyomásgyakorlást elszenvedő újságíróknak, sem a szerkesztőségeknek, de ha ilyen esetről értesülnek, közleményt fogalmaznak meg, és kiállnak az újságírók meg a sajtószabadság mellett.

Azzal, hogy a Hét Nap alapítói jogai ma is az MNT kezében vannak, az újságíró továbbra is egyetért, az egységes vajdasági magyar médiaház ötletét pedig egyelőre elég képlékenynek látja, de mindaddig támogatni tudja, amíg a különböző politikai csoportosulások nem szólnak bele a szerkesztéspolitikába, önállóságot biztosítanak a lapnak, és nem kiskorúsítják az újságírókat.

FEDDÉS VOLT, KOMOLY POLITIKAI NYOMÁS AZONBAN NEM

A hetilap főszerkesztője, Tomek Viktor a Magyar Mozgalom egyik alapítója és az ideiglenes ügyvivő testület tagja. Tomek megerősítette korábbi nyilatkozatait, amelyek szerint néhány esetben megtörtént, hogy utólag megfedték a pártból, ennek ellenére nem érzett komoly politikai nyomást. Szerinte

azért kezelik a VMSZ lapjaként a Hét Napot, mert korábban a hetilap mellékleteként jelent meg az Új Esély című pártújság, illetve mert egy időben a VMSZ alelnöke főszerkesztője volt a lapnak.

Arra a kérdésre, hogy a Hét Nap ezentúl azok hangadója kíván-e lenni, akik az utóbbi időben szembementek a legnagyobb vajdasági magyar párt politikájával, a főszerkesztő azt válaszolta, hogy teret adnak mindenkinek, akinek van véleménye az olvasókat is érintő közéleti jelenségekről, különösen, ha azok szólalnak meg, akik korábban vezető VMSZ-es politikusok voltak, mivel az akár jelzésértékű is lehet, hogy miért változott meg a véleményük.

Az MNT-hez köthető sajtóorgánumok közös médiaházának ötlete kapcsán rámutatott arra, hogy jelenlegi irodahelyiségeik nem a legmegfelelőbbek, éppen ezért új szerkesztőségre lenne szüksége a Hét Napnak.

„Tulajdonképpen erről senki nem tud konkrétumokat, de az nyilván nem lenne szerencsés, ha egy igazgatóság alá tartozna a Pannon RTV, a Magyar Szó és a Hét Nap. Jobb volna, ha megmaradna a függetlenségük” – fejtette ki véleményét a lap alapítói jogait birtokló MNT médiaház-koncepciójáról Tomek Viktor.

A Hét Napban az utóbbi hetekben megjelenő politikai elemzések, viták és vitaindító cikkek tartalmilag felpezsdítették a hetilapot, a közéleti aktivitás pedig akár növelheti is az egyre csökkenő példányszámot. A kérdés viszont továbbra is az, hogy megcsörren-e a telefon, bárki is üljön a vonal másik végén.

Basity Gréta, Rizsányi Attila (Autonómia)