Skip to main content

Az újságírók nem térdelnek le! – kiáltvány

FÓKUSZBAN 11. Jan 2016.
3 mins olvasmányok

Ma Szerbia-szerte 13 városban tiltakoznak az újságírók a védelmi miniszter szexista kijelentése miatt, és amiatt, hogy a miniszterelnök, ígérete ellenére, még mindig nem távolította el Bratislav Gašićot tisztségéből

Szerbia minden polgárát felkérjük, hogy csatlakozzon „Az újságírók nem térdelnek le” elnevezésű tiltakozásunkhoz, amelynek legfőbb célja a polgárok szabad tájékoztatáshoz való jogának megvédése, szembeszegülés a szexista megnyilvánulásokkal és a nemi diszkriminációval, amelyek állami tisztségviselők kijelentéseiben és lépéseiben nyilvánulnak meg.
Mi, újságírók és újságírónők, követeljük, hogy biztosítsák számunkra, hogy objektíven és időben tájékoztathassuk a polgárokat minden, számukra jelentős kérdésről, és ily módon ellenőrizhessük a hatalmi szervek munkáját. Ez ugyanis az újságírói szakma létezésének lényege minden demokratikus társadalomban.
Szerbiában minden eddigi hatalmi struktúra ellenőrzés alá akarta helyezni a médiát, az elmúlt tíz év során a politikusok és pénzügyi hatalmasságok nyomásgyakorlása következtében az objektív és kritikus médiumok a lét peremére sodródtak. Emiatt a médiumok tulajdonosait és menedzsmentjét is felelősség terheli, akik önös érdekeik által vezérelve könnyedén engedtek ennek a nyomásgyakorlásnak. De a felelősség jelentős része bennünket terhel, mert ezen folyamatok során nem fejtettünk ki időben elég kemény ellenállást.
Ezen most változtatni akarunk. Ehhez az Önök támogatására van szükségünk, mert tudjuk, egyedül semmin se tudunk változtatni, viszont a változás, amelyre törekszünk, minden olyan ember érdekét szolgálja, aki normális országban szeretne élni. Ezért, ez a támogatás nem csak a mi ügyünk.
Tiltakozásunk kiváltó oka az a megjegyzés, amelyet Bratislav Gašić intézett kolléganőnkhöz, Zlatija Labovićhoz. Jelen pillanatban Gašićnak a védelmi tárca éléről való menesztése az egyetlen követelésünk a hatalom felé, de ez csak az első lépés. Folytatjuk a harcot az újságírói szakmát a társadalomban megillető hely és szerep kivívásáért és a nők iránti egyenjogú viszonyulásért, elsősorban az állami tisztségviselők, a köztisztségeket betöltők részéről, de a társadalom egészében is.
Tisztában vagyunk azzal, hogy számos fontosabb kérdés létezik Bratislav Gašić és más állami tisztségviselők munkáját illetően, amelyekre nem érkezett válasz. Itt az újságírói szakma alulteljesített. De mi éppen ezt követeljük: Lehetőséget, hogy mindezen kérdésekre választ kapjunk, és követelhessük, hogy a felelősök viseljék tetteik következményeit. Nem fogjuk megengedni, hogy a fontos történések feledésbe merüljenek, szeretnénk végre eleget tenni kötelezettségünknek.

A követeléseink a következők:

1. Aleksandar Vučić kormányfőtől követeljük, hogy haladéktalanul, kifogások és obstrukció nélkül továbbítsa a képviselőházhoz a Bratislav Gašić menesztésére vonatkozó javaslatot. Még december 7-én ígéretet tett erre.
Szintén követeljük, hogy Aleksandar Vučić éljen a Szerb Haladó Pártban betöltött elnöki pozíciójával, hogy a párt parlamenti képviselői támogassák ezt a javaslatot.
A kormányfő Bratislav Gašićra vonatkozó dicséreteit és bejelentését, hogy a miniszter hamarosan ismét visszatérhet a politikai életbe, úgy is értelmezhetjük, mint Gašić primitív megnyilvánulásának jóváhagyását Vučić részéről.
2. Ivan Tasovac művelődési és tájékoztatási miniszter álljon a nyilvánosság elé, és mondja el, mit tett eddig azért, hogy Gašić viselje tette következményeit. Ivan Tasovacnak arról is számot kell adnia, mit tett tájékoztatási miniszterként annak érdekében, hogy biztosítsa az újságírói szakma tisztességét, és számunkra normális munkafeltételeket biztosítson.
3. Brankica Janković esélyegyenlőségi biztos éljen minden rendelkezésére álló törvényes eszközzel, és vonja felelősségre Bratislav Gašićot a nők megsértése miatt. A biztos asszony egyetlen szóbeli reakciója nem elegendő. Amennyiben nincs törvényes lehetősége lépéseket tenni, a biztos asszony köteles erről is tájékoztatni a közvéleményt és törvényi megoldást javasolni.
4. Zorana Mihajlović kormányalelnök tájékoztassa a közvéleményt azokról a lépésekről, amelyeket mint a szerbiai kormány nemek közötti egyenjogúsággal foglalkozó koordinációs testületének az elnöke tett annak érdekében, hogy képet kapjon a nemek közötti egyenjogúság helyzetéről a Bratislav Gašić által irányított védelmi tárcán belül, valamint a miniszter nyilvános kommunikációjában, mivel egyértelmű bizonyítékok támasztják alá szexista irányultságát.

Felszólítjuk a politikusokat és állami tisztségviselőket, hogy tartózkodjanak a szerkesztéspolitikára kifejtett nyomásgyakorlástól és annak kísérletétől is, és a jövőben legyenek nyitottak az újságírói kérdésekre, azokra haladéktalanul adjanak pontos és kimerítő választ. A média nem az ő személyes promóciójukat szolgálja, ez egy csatorna, amelyen keresztül ők nap mint nap jelentést tesznek a munkájukról a polgároknak.

Felszólítjuk a médiumok tulajdonosait, menedzsereit és szerkesztőit, hogy álljanak ellen a nyomásgyakorlásnak, hogy attól saját dolgozóikat is védjék meg, biztosítsák számukra az egzisztenciális minimumot és a törvényesen biztosított munkásjogok tiszteletben tartását.

Elutasítjuk követeléseink támogatását a politikusok és politikai pártok részéről, illetve tiltakozásunk összekapcsolását bármely politikai párttal. Noha ezt nem tudjuk megakadályozni, nem nézzük jó szemmel egyes politikusok megjelenését tiltakozó gyűléseinken. Ők saját támogatásukat a rájuk bízott tisztség lelkiismeretes végzésével bizonyíthatják.

Minden politikai opciót felelősség terhel a jelenlegi helyzetért, a politikusoknak pedig, legyenek bármilyen színezetűek is, ezután kell megtanulniuk, hogy felelősséget kell vállalniuk lépéseikért, és a megfelelő módon kell viszonyulniuk a média képviselőihez.

Minden kollégát csatlakozásra szólítunk fel, úgy a tiltakozó gyűléseken, mint a szakmai előírások és az etikai normák megszegésének elutasításával mindennapi munkavégzésük során. Megértjük, hogy egzisztenciálisan zsarolják őket, és hogy amellett, hogy a polgárok többségéhez hasonlóan anyagilag és szociálisan is nehéz helyzetben vannak, viselniük kell a szakmai felelősség súlyos terhét is. Nagyon fontos, hogy mindannyian együtt fejezzük ki ellenszegülésünket a médiumokban dolgozók munkajogainak veszélyeztetésével szemben.

Csak ha mindannyian legyőzzük a félelmünket, akkor remélhetjük, hogy változást érhetünk el.

‪#‎NovinarkeNeKleče‬
‪#‎NovinariNeKleče‬